RSS

Tài liệu QLDA CNTT

Các bạn download lại tại link  http://www.megafileupload.com/en/file/519345/QLDA-CNTT-rar.html

 

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 12, 2014 in Uncategorized

 

Thông báo nghỉ học

Lớp 12DTH1LT3 nghỉ học sáng chủ nhật (24-11) môn lý thuyết đồ thị.

Lý do: giảng viên bận coi thi

Trong thời gian nghỉ học, các bạn tranh thủ ôn thi để 2 tuần nữa (08-12) thi cuối kỳ.

 

 
Leave a comment

Posted by on November 22, 2013 in Uncategorized

 

Thông báo nghỉ học ngày chủ nhật (17/11/2013)

Lớp 12DTH1LT3 học môn Lý thuyết đồ thị vào sáng 17/11/2013 và Lớp 12DTH3LT5 học môn Công nghệ phần mềm chiều 17/11/2013 được nghỉ học.

Lý do nhà trường tổ chức lễ, hội thao.

 

 
Leave a comment

Posted by on November 14, 2013 in Uncategorized

 

Thông báo nghỉ học

Lớp 12DTH1LT3 học môn lý thuyết đồ thị” cô Liệu, nghỉ học sáng chủ nhật ngày 27/10/2013.

Lý do: Nhà trường tổ chức thi môn tiếng Anh (TOEIC)

 
Leave a comment

Posted by on October 21, 2013 in LTDT

 

Slide lý thuyết đồ thị

Các bạn download tại đây  ltdt

 
1 Comment

Posted by on September 11, 2013 in LTDT

 

Hi

Test page!

 
Leave a comment

Posted by on August 15, 2013 in Uncategorized